OPERACIJA: RAZVIJAMO TURIZEM

Operacija: Razvijamo turizem

Nosilec operacije: Kulturni center – Delavski dom Zagorje ob Savi

Partnerji v operaciji: Občina Zagorje ob Savi, Kolesarski klub Zagorska dolina, Practing, inženirske storitve, gradbeništvo, d.o.o.

Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-65/2017/11, z dne 16.03.2018

Vrednost operacije (z DDV):  98.412,50 €

Vrednost sofinanciranja: 40.681,87 €

Vsebina operacije: doc00858220180320082135