OPERACIJA: TIC HRASTNIK

Operacija: TIC HRASTNIK

Nosilec operacije: Kulturno rekreacijski center Hrastnik

Partnerji v operaciji: Občina Hrastnik, Prosvetno društvo Čeče-Hrastnik, Bregar Bojan s.p. TAMPO PRINT

Odločba o pravici do sredstev: št. 33152-64/2017/12, z dne 16.02.2018

Vrednost operacije (z DDV): 71.604,69 €

Vrednost sofinanciranja: 57.799,62 €

Vsebina operacije: predstavitev_operacije_TIC_HRASTNIK