DRUGA ODLOČBA S STRANI AKTRP

27.12.2017 smo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli drugo Odločbo o potrditvi operacije in pravici do sredstev. Gre za operacijo z nazivom “Novo rojstvo”, prijavitelja Tandem Zagorje, Društvo za enake možnosti in celostni razvoj, s partnerjem Varstveno – delovni center Zagorje ob Savi in podjetja Tridea, storitve in marketing d.o.o. Gre za operacijo v skupni višini 91.162,51 €, od katere se bo 69.623,48 € financiralo iz EKSRP sklada. Zaključek operacije je predviden do 31.03.2019.

Več o sami operaciji je dostopno TUKAJ:NOVO ROJSTVO – za objavo