SESTANEK PRIJAVITELJEV IZBRANIH OPERACIJ

V sredo, 15.11.2017 ob 14. uri je v prostorih OOZ Hrastnik, Cesta 1. maja 83, potekal sestanek vseh prijaviteljev, katerih operacije so bile izbrane v okviru 1. in 2. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje. Tema sestanka je bila pereča problematika velikih časovnih zamud pri potrjevanju operacij s strani AKTRP in MGRT. V sled temu je bilo s strani strokovne sodelavke Partnerstva LAS Zasavje predstavljeno naslednje:

  • osnovne informacije glede vlaganja vlog (v okviru obeh skladov) na pristojna Ministrstva,
  • upravičenost vlog in stroškov,
  • trenutno stanje vlog,
  • prve obveznosti izbranih vlog,
  • finančni tokokrogi (v okviru obeh skladov),
  • označevanje operacij – za EKSRP in ESRR sklad (skladno z Navodili za označevanje po obeh skladih).

PowerPoint predstavitev, z navedbo vseh, zgoraj navedenih informacij, je dostopna TUKAJ: sestanek prijaviteljev – 1.in 2 JP