PRVA ODLOČBA S STRANI AKTRP

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 9.10.2017 s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejelo prvo odločbo o potrditvi operacije z nazivom Steklarna Hrastnik vabi v Zasavje, prijavitelja Steklarna Hrastnik – IP, d.o.o. s parterjema Mladinski center Hrastnik in Prosvetno društvo Čeče-Hrastnik.  Gre za operacijo v skupni višini 32.765,52 €, od katerega se bo 17.705,50 € financiralo iz EKSRP sklada. Zaključek operacije je predviden do 30.9.2018.

Več o sami operaciji je dostopno TUKAJ:  STEKLARNA HRASTNIK – za objavo