PREDLOG SPREMEMB UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST

Na KO CLLD je bilo s strani DRSP poslan nabor sprememb in dopolnitev na obstoječo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD). Odgovore pristojnih ministrstev (ki pokrivajo posamezne sklade) posredujemo v priponki: Odgovori skladov EKSRP ESRR in ESPR oziroma KO CLLD na predloge sprememb Uredbe CLLD (003)

Predlog 3. spremembe Uredbe CLLD s strani KO CLLD je podan SPREMEMBA CLLD -3