2. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je 20.3.2017 objavil:

2. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je Partnerstvu LAS Zasavje dodelilo  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi odločbe št. 331-24/2015/22, z dne 17.10.2016 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  (ESRR).

Sredstva za sofinanciranje se iz zadevnega sklada razpisujejo za leti 2017 in 2018.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje izvedenih operacij znaša 250.000 €, in sicer v celotni višini iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

 

Navedena višina sredstev je namenjena za izvedbo operacij v letih 2017 in 2018.

 

Za sklad ESRR je stopnja sofinanciranje 80% , 20% pa se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek.

Proračunske postavke, na katerih so zagotovljena sredstva za sofinanciranje operacij so:

160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU (evropski del, vzhodna kohezijska regija)

160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba (nacionalni del, vzhodna kohezijska regija)

 

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 20.03.2017.

Javni poziv je objavljen na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje: http://www.las-zasavje.eu,

 

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (velja datum poštnega žiga) na naslov Partnerstvo LAS Zasavje, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik do 19.05.2017 ali osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik do  19.05.2017 do 12. ure (velja datum in ura oddaje, navedena na ovojnici).

Obdobje upravičenost stroškov Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge s stani Partnerstva LAS Zasavje v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Informacije o javnem pozivu: Za dodatna pojasnila glede prijave na javni poziv je na voljo vodilni partner Območna obrtno – podjetniška zbornica Hrastnik, na naslovu Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik:

– po elektronski pošti: partnerstvo@las-zasavje.eu;

– po telefonu: 03/56 32 960 vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro.

– zadnja vprašanja bodo možna do 15.05.2017.

 

Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovnih dni po prejemu vprašanja.

Več o 2. Javnem pozivu z vlogo za prijavo lahko najdete na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje (pod zavihek “Pozivi”) oz. z neposrednim dostopom na: http://www.las-zasavje.eu/2017/03/20/927/.