NADALJNJI RAZVOJ TURIZMA V ZASAVJU

Na osnovi skupnega stališča in potrditve vseh udeležencev delavnice na temo Turizma v Zasavju, ki je potekala 16.1.2017 v prostorih OOZ Hrastnik, je bil na Svet zasavske regije poslal dopis glede ključnih stališč in zaključkov, ki so nastali kot plod navedene delavnice.

Vsebino dopisa vam posredujemo v priloženem dokumentu: DOPIS– SVET ZASAVSKE REGIJE