1. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS Zasavje

Partnerstvo LAS Zasavje je 1.12.2016 objavil:

  1. JAVNI ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA OBDOBJE 2014-2020

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je Partnerstvu LAS Zasavje dodelilo  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi odločbe št. 331-24/2015/22, z dne 17.10.2016 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  (ESRR) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje izvedenih operacij znaša 419.000,00 evrov in sicer v celotni višini iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85% (delež sofinanciranja velja za operacije z dodano vrednostjo, kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna in integrirane operacije)

 

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 1.12.2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (velja datum poštnega žiga) na naslov Partnerstvo LAS Zasavje, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik do 30.1.2017 ali osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja na naslovu Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik do 30.1.2017 do 12. ure.

Obdobje upravičenost stroškov Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ( v nadaljevanju AKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije.
Informacije o javnem pozivu: Za dodatna pojasnila glede prijave na javni poziv je na voljo vodilni partner Območna obrtno – podjetniška zbornica Hrastnik, na naslovu Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik:

– po elektronski pošti: partnerstvo@las-zasavje.eumasa.kovac@hotmail.com:

– po telefonu: 03/56 32 960 vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro.

– zadnja vprašanja bodo možna do 25.1.2017.

Vodilni partner Partnerstva LAS Zasavje bo na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje vzpostavil posebno rubriko: Vprašanja in odgovori, ki bo na voljo vsem zainteresiranim. Odgovori na vsa vprašanja bodo objavljeni v tej rubriki spletne strani, v roku 2 delovnih dni po prejemu vprašanja.

Več o 1. Javnem pozivu z razpisno dokumentacijo lahko najdete na spletni strani Partnerstva LAS Zasavje (pod zavihek “Pozivi”) oz. z neposrednim dostopom na: http://www.las-zasavje.eu/2016/12/01/1-javni-poziv-partnerstva-las-zasavje/.