JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ ZA ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ IN MLADINSKIH ZADRUG

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v Uradnem listu Republike Slovenije v petek, 3.6.2016, objavilo Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug. Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša dobrih 1, 9 milijona evrov za 95 socialnih podjetij oziroma kooperativ. Od tega bo za dobrih 1,3 milijona evrov namenjeno za podporo obstoječim socialnim podjetjem in za dobrega pol milijona evrov za zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.

MGRT želi s tem spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih. Prav tako pa doseči tudi zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.

Več informacij o samem razpisu kot tudi dostop do dokumentacije Javnega razpisa pa najdete v priloženem dokumentu:

20160603_razpis_socialno_podjetništvo