VABILO: 1. DELAVNICA NA TEMO PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE DO LETA 2027

Partnerstvo LAS Zasavje v sklopu priprave Strategije lokalnega razvoja do leta 2027 vabi na 1. delavnico, ki bo potekala v sredo, 15.3.2023 ob 17.00 uri na sedežu Partnerstva LAS Zasavje, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik. Namen delavnice je analiza razvojnih potreb in potenciala območja LAS, vključno z analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Na Preberite več o VABILO: 1. DELAVNICA NA TEMO PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE DO LETA 2027[…]

POTRJENA 5. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 5.5.2022 prejelo Odločbo o potrditvi 5. spremembe Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje (št. odločbe 331-24/2015/318, z dne 21.4.2022). Z navedeno spremembo je Partnerstvo LAS Zasavje upravičeno do dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v višini do največ 68.143 €, ki se Preberite več o POTRJENA 5. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA[…]

POTRJENA 4. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 31.8.2021 prejelo Odločbo o potrditvi 4. spremembe SLR (številka: 331-24/2015&293, z dne 23.8.2021). Z navedeno spremembo je postalo Partnerstvo LAS Zasavje upravičeno do največ 159.772,52 € dodatnih sredstev iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih bomo lahko razpisali v 5. Javnem pozivu, katerega objava se planira v mesecu Preberite več o POTRJENA 4. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

3. SPREMEMBA SLR

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 31.12.2020 prejelo Odločbo o potrditvi 3. spremembe Strategije lokalnega razvoja. Odločba je dostopna tukaj: Z navedeno spremembo se spremeni finančna konstrukcija Partnerstva LAS Zasavje, in sicer se vnesejo dodatna sredstva na račun pre/doseganja kazalnikov iz EKSRP sklada na presečni datum 31.12.2018 v višini 283. 738,15 €. Nova Verzija Strategije lokalnega Preberite več o 3. SPREMEMBA SLR[…]

POTRJENA 2. SPREMEMBA SLR PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 10.2.2020 prejelo Odločbo št. 331-24/2015/217, z dne 28.1.2020 o potrditvi 2. spremembe Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje, s katero se odobrijo dodatna sredstva v višini do 283.738,15 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki jih bo Partnerstvo LAS Zasavje razpisalo v okviru Podukrepa 19.2 – Podpora za Preberite več o POTRJENA 2. SPREMEMBA SLR PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

Pri snovanju Strategije lokalnega razvoja je sodelovala tudi lokalna skupnost, in sicer je Koordinacijski odbor LAS, z namenom pridobitve kvalitetnih projektnih idej, na podlagi katerih se je lažje opredelilo ukrepe, cilje in kazalnike strategije, 3.8.2015 objavilo Povabilo k oddaji projektnih idej (povezava: http://www.las-zasavje.si/news.php?item.232.1). Na povabilo, ki je bilo odprt dva meseca, je prispelo 126 projektnih idej. Večino Preberite več o STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA[…]

PREDLOG SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 14.7.2017 oddalo spremembo obstoječe Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje. Navedena možnost spremembe SLR (1 x letno) je pogojena z 18. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Predlog sprememb na obstoječo SLR je bil pred oddajo potrjen in usklajen tudi s Skupščino Preberite več o PREDLOG SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA[…]