IZDAJA POZITIVNEGA MNENJA K 5. JAVNEMU POZIVU PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 6.9.2021 prejelo pozitivno mnenje (številka: 331-24/2015/304, z dne 1.9.2021) k 5. Javnemu pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020. Po potrditvi razpisne dokumentacije s strani UO in skupščine Partnerstva LAS Zasavje, bo le-ta tudi objavljen. Predvideva se objava 1.10.2021. Izdaja pozitivnega Preberite več o IZDAJA POZITIVNEGA MNENJA K 5. JAVNEMU POZIVU PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

VABILO: SPLEZAJTE NA TRBOVELJSKI DIMNIK SKOZI PRIZMO INTERAKTIVNEGA TURIZMA ZA VSE

OOZ Hrastnik in Partnerstvo LAS Zasavje v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2021 pripravljata zanimiv dogodek, in sicer boste lahko splezali na Trboveljski dimnik z uporabo 4D tehnike, ki je bila nabavljena v sklopu operacije sodelovanja Interaktivni turizem za vse, ki sta jo izvedla Zavod za kulturo DDT in OOZ Hrastnik. Navedeni dogodek bo potekal v Preberite več o VABILO: SPLEZAJTE NA TRBOVELJSKI DIMNIK SKOZI PRIZMO INTERAKTIVNEGA TURIZMA ZA VSE[…]

POTRJENA 4. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 31.8.2021 prejelo Odločbo o potrditvi 4. spremembe SLR (številka: 331-24/2015&293, z dne 23.8.2021). Z navedeno spremembo je postalo Partnerstvo LAS Zasavje upravičeno do največ 159.772,52 € dodatnih sredstev iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih bomo lahko razpisali v 5. Javnem pozivu, katerega objava se planira v mesecu Preberite več o POTRJENA 4. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE[…]

SLAVNOSTNA OTVORITEV OPERACIJE “LOV NA ČRNI ZAKLAD”

V petek, 26.8.2021, je v prostorih Mladinskega centra Zagorje ob Savi potekala slavnostna otvoritev operacije “Lov na črni zaklad”, ki je v zaključni fazi izvajanja. Navedena operacije je bila izbrana v sklopu 4. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje v sklopu EKSRP sklada. Pod okriljem operacije se je razvil nov turistični produkt “Totalna panika”. Gre za Preberite več o SLAVNOSTNA OTVORITEV OPERACIJE “LOV NA ČRNI ZAKLAD”[…]

DELAVNICE V SKLOPU TRAJNOSTI OPERACIJE ZGODBE ROK IN KRAJEV

V četrtek, 26.8.2021, je v Prostorih podjetniškega inkubatorja Hrastnik, potekala še 3. delavnica za otroke v sklopu zagotavljanja trajnosti operacije sodelovanja Zgodbe rok in krajev. Delavnico sta izvajala zunanja izvajalca Podjetniškega centra Ribnica. Sodelujoči otroci so v sklopu delavnice naredili košarice iz šibja in lesene peresnice. Pri tem so se seznanili s spretnostmi pletenja in Preberite več o DELAVNICE V SKLOPU TRAJNOSTI OPERACIJE ZGODBE ROK IN KRAJEV[…]

VABILO: DELAVNICA – IZDELOVANJE IZDELKOV IZ ŠIBJA

OOZ Hrastnik in Partnerstvo LAS Zasavje vabita na delavnico na temo Izdelovanje izdelkov iz šibja. Delavnica bo potekala v sklopu zagotavljanja trajnosti operacije sodelovanja Zgodbe rok in krajev, in sicer v četrtek, 26.8.2021 od 9-12 ure v prostorih Podjetniškega inkubatorja Hrastnik, Cesta 1. maja 83. Delavnica bo potekala pod mentorstvom strokovnih sodelavk Rokodelskega centra Ribnica. Preberite več o VABILO: DELAVNICA – IZDELOVANJE IZDELKOV IZ ŠIBJA[…]

Nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Obveščamo vas, da je Organ upravljanja dne 18.12.2020 na spletni strani eu-skladi.si objavil novo verzijo Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 – NUS: 1.11 December 2020 Poglavje 1.4 Dokazila o upravičenih stroških Sprememba glede zahtevanih dokazil v primeru naročil, kjer je vrednost nižja od 20.000 EUR. Gre Preberite več o Nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020[…]

Objavljena sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

Obveščamo vas, da je bil v petek, 18. decembra, v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki prinaša spremembe in poenostavitve tudi za ukrep LEADER. Spremembe in dopolnitve Pravilnika spreminjajo osnovni pravilnik, zato velja za vse zavezance, za katere Preberite več o Objavljena sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020[…]