Vabilo II. Demo Kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki bo potekala 13.7.24 na Izlakah.

Global Consult d.o.o. vabi na dogodek:

Prisrčno vabljeni na naš velik dogodek II. Demo Kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki bo potekala 13.7.24 na Izlakah.

Plakat.png

Na prireditvi bomo tudi predstavili naš skupni pilotni projekt “zbiranja odpadno folijo za povijanje bal sena”, ki se je začel leta 2022 v okviru LAS Zasavje. Trenutno projekt poteka uspešno na 13 lokacijah, ampak se pogajamo z vsemi večjimi zbirnimi centri, da bi pristopili k projektu. 

Zbiranje odpadne folije – Golden Hill (golden-hill.si) 

LOGO-1.jpg

Pobudniki za ta projekt so bili kmetje sami, ker večina KP (v Zasavju Zagorje in Trbovlje) ne sprejme teh odpadkov ali prevzem zaračunajo (150-160€/t), ker kot prvo niso gospodinjski odpadki temveč so odpadki iz kmetijske dejavnosti, ki niso del javne službe in kot drugo KP in zbirni centri nimajo prevzemnika za folijo in morajo plačati odvoz. Kot posledica se te odpadke trenutno sežiga ali zakoplje, kar je velik ekološki problem. Projekt poteka tako, da se kmete obvesti preko Kmetijsko-svetovalne službe in se doda zbirni center na našo spletno stran. 

Vzporedno se pogajamo z MOPE, KGZS in ZKG, da se problematika regulira po sistemu razširjene odgovornosti proizvajalca kot jo imajo na primer na Irskem. Po 3 letih truda, je odgovorna oseba na MOPE potrdila našo rešitev, tako, da bo EU direktiva implementirana v slovenski pravni red. 

Mislim, da smo lahko kot Zagorjani ponosni, da se je tako ključna problematike rešila na podlagi naše pobude v sodelovanju s CEROZ in Društvom kmečkim žena in deklet iz podeželja Izlake.