Usposabljanje ocenjevalcev projektov LEADER/CLLD in strokovnega osebja pri vodilnih partnerjih

Društvo za razvoj slovenskega podeželja želi z usposabljanjem ocenjevalcev in strokovnega osebja vodilnih partnerjev lokalnih akcijskih skupin (LAS) prispevati h kvalitetnejšemu ocenjevanju projektov in izboljšanju postopkov ocenjevanja. Z izmenjavo informacij in predstavitvijo primerov dobrih praks ponujamo možnosti prenosa najboljših praks med slovenskimi LAS. Usposabljanje je namenjeno strokovnemu osebju pri vodilnem partnerju LAS ter potencialnim ocenjevalcem projektov LEADER/CLLD. Potekalo bo v obliki treh enodnevnih seminarjev. Prvi seminar bo potekal v Kopru (25. 5. 2024), drugi v Ptuju (1. 6. 2024) in tretji v Ljubljani (8. 6. 2024). Seminarja v Kopru in na Ptuju bosta imela enak program, vendar se bosta deloma razlikovala zaradi predstavitve različnih primerov dobrih praks. Seminar v Ljubljani je namenjen vsem udeležencem iz Kopra in Ptuja. Na dogodku bomo predstavili skupne izvlečke in podali širši vpogled v obravnavano tematiko. Podrobneje v priloženem vabilu in programu.

Na usposabljanje se lahko prijavi potencialni ocenjevalec sam ali pa ga prijavi LAS. Prijavitelj je tudi plačnik stroškov. Prijave na priloženi prijavnici sprejemamo do tri dni pred usposabljanjem. Za usposabljanje v Kopru je to 22. 5. 2024, za usposabljanje na Ptuju pa 29. 5. 2024. Kotizacija mora biti poravnana pred usposabljanjem.