DELAVNIC NA TEMO PRIPRAVE JAVNIH POZIVOV ZA IZBOR PROJEKTOV

V petek, 8.3.2024, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekala delavnica za predstavnike vseh 37 LAS-ov v programskem obdobju 2021-2027 na temo priprave javnih pozivov za izbor projektov.

V prvem delu delavnice je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj predstavilo priporočila revizijskih organov glede priprave JP v tem programskem obdobju (glede na preglede JP v programskem obdobju 2014-2020).

V drugem delu delavnice pa je ga. Tina Divjak, predstavnica CNVOS, na plastičen in nazoren način predstavila vsa temeljna izhodišča, ki bi jih bilo smiselno upoštevati pri pripravi JP, da bo le-ta pripravljan na čim bolj razumljiv način za širši krog potencialnih prijaviteljev.