ODLOČBA O POTRDITVI PARTNERSTVA LAS ZASAVJE IN STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

Partnerstvo LAS Zasavje, ki ga zastopa vodilni partner Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik je 24.1.2024 prejelo Odločbo o potrditvi Partnerstva LAS Zasavje in Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, za programsko obdobje do leta 2027.

Na osnovi meril za izbor Strategije lokalnega razvoja, je bila SLR Partnerstva LAS Zasavje ovrednotena z vsemi, 16 točkami, zato so bili v celoti izpolnjeni pogoji, da se SLR in Partnerstvo LAS Zasavje potrdita in odobrita.

Navedena potrditev Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 tudi predstavlja osnovo za pripravo in objavo Javnih pozivov v letu 2024.

Navedena Odločba je vidna spodaj: