ODLOČBA O PRAVICI DO SREDSTEV ZA OPERACIJO UREDITEV TURISTIČNIN TOČK

OOZ Hrastnik, kot nosilec operacije Ureditev turističnih točk, je dne 6.10.2023, s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prejela Odločno o pravici do sredstev za navedeno operacijo, v višini do 30.283,30 €. Z navedeno operacijo se bodo uredile različne turistične točke v vseh treh zasavskih občinah, in sicer:

  • OBČINA ZAGORJE OB SAVI: Obnova parne lokomotive pri Sparu Zagorje;
  • OBČINA HRASTNIK: Dobava in montaža 4 vrtnih garnitur (vrtna miza, klop z in brez naslova, koši za smeti) na 4 točke v občini Hrastnik; Snemanje in montaža promocijskih video;
  • OBČINA TRBOVLJE: Trasiranje kolesarskih poti v občini Trbovlje; grafična izdelava kolesarske karte z označenimi kolesarskimi potmi; opisi posameznih kolesarskih poti; oblikovanje enega kolesarskega izziva; pilotska izvedba enega doživetja:

Operacije, ki se bo predvidoma končala do konca novembra 2023, se bo zaključila z zaključno prireditvijo, ki bo potekala v prostorih vodilnega partnerja in na kateri bodo predstavljene vse izvedene aktivnosti.

Odločba o pravici do sredstev je dostopna TUKAJ: