POTRJENA STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027

Na 13. seji skupščine Partnerstva LAS Zasavje, dne 25.7.2023, je bila na predlog UO Partnerstva LAS Zasavje potrjena Strategija lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027.

Navedena Strategija je plod izvedenih štirih delavnic v vseh treh zasavskih občinah, obiskov na terenu ter pobud lokalnih akterjev.

Strategija lokalnega razvoja je bila po potrdi s strani obeh organov LAS 27.7.2023 poslana v potrditev še na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

STRATEGIJA JE DOSTOPNA TUKAJ: