Energetska revščina na podeželju: pomagajte nam pri reševanju tega problema z izpolnitvijo ankete!

Z društva FOCUS, društvo za sonaravni razvoj, vas v okviru evropskega projekta Renoverty vabijo k izpolnitvi ankete.

Projekt RENOVERTY, ki se v Sloveniji osredotoča na Zasavje, zbira mnenja različnih deležnikov, da bi raziskal značilnosti in dejavnike energetske revščine na podeželju ter ovire in rešitve za izvajanje politik energetske učinkovitosti za ublažitev energetske revščine na podeželju.

Če zastopate ranljiva gospodinjstva (npr. humanitarne organizacije…) ali pa ste iz organov javne uprave, če ste energetski strokovnjak ali pa menite, da lahko prispevate s svojim mnenjem, imate čas do 30. junija do 18.00, da nam pomagate pri izpolnitvi ankete.

Anketo izpolnite tukaj (na desni strani si lahko v okencu izberete anketo v slovenskem jeziku)

Izpolnjevanje ankete bi moralo trajati največ 10 minut. Na več vprašanj boste morali podati svoje osebno mnenje. Ne pozabite, da ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Pomembno je le vaše mnenje. Vaše sodelovanje je popolnoma prostovoljno, kar pomeni, da lahko kadar koli in brez obrazložitve odstopite od sodelovanja. Vnaprej hvala za izpolnitev ankete!