4. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

V sredo, 17.5.2023 je v prostorih OOZ Hrastnik oz. Partnerstva LAS Zasavje potekala 4. delavnica na temo priprave SLR Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027, in sicer na temo: Razvijanje konkretnih projektov (operacij) na osnovi opredeljenih ukrepov SLR Partnerstva LAS Zasavje do leta 2027.

Delavnice se je udeležilo 10 udeležencev, ki so prihajali iz vseh treh občin in so pokrivali vse tri sektorje. Prvi del delavnice je bil namenjen kratki predstavitvi temeljnih vsebinskih izhodišč predhodnih (3) delavnic – cilji, ukrepi, kazalniki … in pa predstavitvi okvirnih finančnih okvirjev za sofinanciranje operacij v programskem obdobju 2023-2027.

Drugi del pa snovanje in predstavitev konkretnih projektov (operacij).