3. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

V sredo, 19.4.2023, je v prostorih PGD Zagorje – mesto potekala 3. delavnica za pripravo SLR Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027, in sicer na temo Oblikovanje zasnove razvojnih ciljev po izbranih razvojnih tematskih področjih, konkretizacija pobud in iskanje sinergij med operacijami za SLR Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027.

Delavnice se je udeležilo 12 udeležencev oz. predstavnikov iz vseh treh zasavskih občin in vseh treh sektorjev, ki so najprej v skupinah snovali razvojne cilje, potem pa ločeno tudi že pripravljali konkretne vsebine (projekte), ki bodo lahko predmet prijave na Javne pozive LAS.