2. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

V sredo, 29.3.2023, je v prostorih Zavoda za mladino in šport Trbovlje v Trbovljah potekala 2. delavnica za pripravo SLR Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027, in sicer na temo Razvojni izzivi in potrebe LAS območja, z navezavo na ukrepe po posameznih področjih, ki smo jih preko SWOT analize obdelali v 1. delavnici.

Delavnice se je udeležilo 14 udeležencev oz. predstavnikov iz vseh treh zasavskih občin in vseh treh sektorjev. Z določenimi izzivi in potrebami našega območja smo se že nekoliko dotaknili tudi konkretnih idej, ki bi se lahko realizirale preko programa LEADER/CLLD 2021-2027.