1. DELAVNICA V SKLOPU PRIPRAVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

V sredo, 15.3.2023, je v prostorih Partnerstva LAS Zasavje v Hrastniku potekala 1. delavnica v sklopu niza delavnic za pripravo Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje do leta 2027. Na delavnici, ki se jo je udeležilo 20 udeležencev iz vseh treh sektorjev (javni, zasebni in ekonomski) se je pripravila analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti območja LAS, in sicer tako za splošno področje, kot tudi po 5 ostalih področjih: okolje in naravni viri, gospodarstvo, podeželje, kmetijstvo in gozdarstvo, turizem, naravna in kulturna dediščina in področje kvalitete bivanja.

Na podlagi SWOT analize se bo na 2. delavnici, ki se predvideva v sredo, 29.3.2023, se bo opredelilo in analiziralo razvojne izzive in potrebe LAS območja.