Objava predpisa in javnega poziva za delovanje lokalnih akcijskih skupin in odobritev novih strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027

V petek, 23. 12. 2022, sta bili v Uradnem listu objavljeni Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za programsko obdobje do leta 2027 ter javni poziv. Na podlagi javnega poziva lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD skladov EKSRP in ESRR.


Celotna novica in obrazec za pripravo so dostopni na naslednji povezavi:

https://skp.si/novice/objava-predpisa-in-javnega-poziva-za-delovanje-lokalnih-akcijskih-skupin-in-odobritev-novih-strategij-lokalnega-razvoja-za-programsko-obdobje-do-leta-2027