PODALJŠANJE MANDATOV ČLANOM ORGANOV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Na 11. redni seji skupščine Partnerstva LAS Zasavje, dne 20.12.2022, so bili podaljšani mandati obstoječim članom organom Partnerstva LAS Zasavje (predsednik, UO in NO) za prehodno tranzicijsko obdobje 2022-2023.

Sestava UO je po posameznih sektorjih navedena spodaj:

  1. PREDSEDNICA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE: Nuša Gregorčič
  2. UO PARTNERSTVA LAS ZASAVJE:

a) EKONOMSKI SEKTOR: Bojan Bregar (Bojan Bregar s.p.), Nuša Gregorčič (Alfa-Mikra d.o.o.), Teja Urbanija (OOZ Trbovlje), Marko Planinc (Zavod Savus)

b) JAVNI SEKTOR: Jože Čibej (občina Zagorje ob Savi), Božidar Roglič (občina Hrastnik), Andreja Bienelli-Kalpič (občina Trbovlje), Tina Moljk (ZMŠT)

c) CIVILNI SEKTOR: Boris Jesenšek, Polona Trebušak, Peter Jamnik, Slavi Gala

3. NO PARTNERSTVA LAS ZASAVJE: Zvezdana Lamovšek, Jožefa Kukovič, Primož Zelenšek