PREJETE ODLOČBE O SOFINANCIRANJU S STRANI ARSKTRP

Skladno s prejetimi Odločbami o sofinanciranju s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, je navedeni posredniški organ potrdil vse predlagane operacije v celotnih zaprošenih vrednostih. Gre za naslednje operacije:

  1. Operacija: Mlakarjevo stanovanje – obnova muzejske enote.
  2. Prenova šolskega dvorišča z ureditvijo učilnice na prostem.
  3. Večgeneracijski center Zasavske ljudske univerze.
  4. Sodobni tisk – sinonim za kvaliteto izdelkov.
  5. Camperstop parkirišče v Evroparku v Zagorju ob Savi.
  6. Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju občine Trbovlje.
  7. Šolsko dvorišče – učilnica na prostem.
  8. Mlinček za boljši jutri.
  9. Kongresna dvorana – Galerija – Ekočebelica.
  10. Zbiranje, odvoz in reciklaža odpadne folije za povijanje bal sena.