UVODNA EKSKURZIJA PROJEKTA “TRADICIJA SKOZI DIGITALNE OČI”

V sredo, 28.09.2022, je v DDTLab potekala uvodna ekskurzija v sklopu projekta Tradicija skozi digitalne oči, katerega, poleg vodilnega partnerja RRA Zasavje, so še partnerji OOZ Hrastnik, društvo TNM ter tri osnovne šole – OŠNHRajka Hrastnik, OŠ Tončke Čeč in OŠ Toneta Okrogarja.

V sklopu uvodne ekskurzije so se učenci omenjenih osnovnih šol seznanili in tudi aktivno sodelovali pri naslednjih tematskih sklopih:

  • Humanizacija Tehnologij,
  • Brain Computer Interface Tehnologijo,
  • AR tehnologije,
  • VR tehnologije,
  • Kreativna Robotika.

Seznanitev z navedenimi sklopi bo učencem koristila tudi pri pripravi raznih kreativnih in računalniških vsebin na temo predstavitve rokodelskih poklicev v vseh treh zasavskih občinah.

Več o sami izvedbi uvodne ekskurzije pričajo spodnje slike: