REZULTATI IZBORA 5. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Obveščamo vas, da smo dokončno zaključili izbor operacij, ki so prispele na 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, sofinanciranih iz skladov EKSRP in ESRR.

Na 5. Javni poziv je pravočasno prispelo 21 vlog. Ocenjevalna komisija ter UO Partnerstva LAS Zasavje so, skladno s postopkom potrjevanja, opredeljenim v SLR Partnerstva LAS Zasavje, potrdili 17 vlog. Skupščina Partnerstva LAS Zasavje se s predlogom izbranih operacij le seznani.

Seznam potrjenih operacij, sofinanciranih iz EKSRP sklada (10 operacij):

OPERACIJA: Camperstop parkirišče v Evroparku v Zagorju ob Savi. PRIJAVITELJ: Občina Zagorje ob Savi. PARTNERJI: Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o., Turistično društvo Ruardi. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 50.000,00 €

OPERACIJA: Večgeneracijski center Zasavske ljudske univerze. PRIJAVITELJ: Zasavska ljudska univerza. PARTNERJI: Društvo za zdravilne rastline Zasavje, Taškar Sašo s.p. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 35.124,78 €.

OPERACIJA: Sodobni tisk – sinonim za kvaliteto izdelkov. PRIJAVITELJ: Bojan Bregar s.p. SITO PRINT. PARTNERJI: Varstveno-delovni center Zasavje, Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 27.947,04 €.

OPERACIJA: Prenova šolskega dvorišče z ureditvijo učilnice na prostem. PRIJAVITELJ: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik. PARTNERJI: Bojan Bregar s.p. SITO PRINT, Turistično društvo Hrastnik. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 34.605,04 €.

OPERACIJA: Mlinček za boljši jutri. PRIJAVITELJ: EKSTREM ČISTO d.o.o. ČISTILNI SERVIS. PARTNERJI: Športno kulturno društvo Podkraj, Srednja šola Zagorje. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 45.015,68 €.

OPERACIJA: Šolsko dvorišče – učilnica na prostem. PRIJAVITELJ: Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje. PARTNERJI: Javno podjetje komunala Zagorje, d.o.o., Društvo trajnostne energetike. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 50.000 €.

OPERACIJA: Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju občine Trbovlje. PRIJAVITELJ: Občina Trbovlje. PARTNERJI: Rajec Marko s.p., Hortikulturno društvo Trbovlje. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 50.000 €.

OPERACIJA: Mlakarjevo stanovanje – obnova muzejske enote. PRIJAVITELJ: Občina Hrastnik. PARTNERJI: Društvo Perkamdeljc Trbovlje, Goran Grešak s.p. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 49.999,64 €.

OPERACIJA: Zbiranja, odvoz in reciklaža odpadne folije za povijanje bal sena. PRIJAVITELJ: GlobalConsult d.o.o. PARTNERJI: CEROZ d.o.o., Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 47.346,80 €.

OPERACIJA: “Kongresna dvorana -Galerija – Ekočebelica”. PRIJAVITELJ: Trgotrade d.o.o. PARTNERJI: Društvo invalidov Hrastnik, KRC Hrastnik. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 45.066,51 €.

Seznam potrjenih operacij, sofinanciranih iz ESRR sklada (7 operacij):

OPERACIJA: Širimo Vključujoče Inovativno Povezano Zasavje. PRIJAVITELJ: Varstveno-delovni center Zasavje. PARTNERJI: Lovska družina Zagorje ob Savi, Bojan Bregar s.p. SITO PRINT. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 24.998,32 €.

OPERACIJA: Trajnostni tekstilni izdelki. PRIJAVITELJ: SIVKO-CESTNIK d.o.o.  VREDNOST SOFINANCIRANJA: 16.950,24 €.

OPERACIJA: Poligon za trenažo voženj. PRIJAVITELJ: Avto moto društvo Trbovlje. PARTNERJI: Branka Frece s.p. RENT A CAR. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 35.876,18 €.

OPERACIJA: Vzpostavitev enote za podporo vodenju intervencij. PRIJAVITELJ: Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje – mesto. PARTNERJI: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, RSH, Računalniški sistemi Htovatič, d.o.o. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 49.804,83 €.

OPERACIJA: Tradicija skozi digitalne oči. PRIJAVITELJ: RRA Zasavje. PARTNERJI: OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, OŠ Toneta Okrogarja, OŠ Tončke Čeč, OOZ Hrastnik, Društvo Trbovlje novomedijsko mesto. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 25.000 €.

OPERACIJA: Trboveljski turistični inkubator. PRIJAVITELJ: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje. PARTNERJI: Zavod za mladino in šport Trbovlje, Marko Rajevc s.p. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 18.684,82 €.

OPERACIJA: Širitev in posodobitev ustvarjalnega studia Fina Glina. PRIJAVITELJ: Fina glina d.o.o. PARTNERJI: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Društvo Trbovlje novomedijsko mesto. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 11.168,00 €.