TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA IN UPORABA AED APARATOV

V sredo, 1.6.2022, je v prostorih OOZ Hrastnik v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja potekala delavnica oz. izobraževanje na temo Postopkov oživljanja in uporabe AED aparatov. Navedene aktivnosti se izvajajo v sklopu operacije sodelovanja Skupaj za varni jutri.

Udeleženci so se seznanili s temeljnimi postopki oživljanja in pravilno uporabo AED aparatov, prav tako so prejeli brošuro na to temo, ki jo bodo lahko uporabljali tudi doma.

Delavnice so se udeležili tako učenci iz OŠNHRajka Hrastnik, kot tudi druge ranljive skupine: starejši, upokojenci …