Obeležitev slovenskega dneva brez odpadne hrane – Raziskava: Odpadna hrana v gospodinjstvih

Pridružite se najobsežnejši slovenski raziskavi o količinah odpadne hrane v gospodinjstvih!

V ta namen so na Ministrstvu za okolje in prostor izdelali kuhinjski dnevnik odpadne hrane. Rezultati bodo pokazali, katere vrste hrane največkrat zavržemo in kakšni so najpogostejši vzroki za nastanek odpadne hrane v slovenskih gospodinjstvih.

Sodelujete tako, da sedem zaporednih dni izpolnjujete kuhinjski dnevnik odpadne hrane, ki ga najdete na povezavi: dnevniki.care4climate.si. Če bi dnevnik raje izpolnjevali v pisni obliki na papirju, si lahko dokument v PDF obliki tudi natisnete. Sodelujoči, ki bodo sedem dni izpolnjevali dnevnik, bodo prejeli tudi praktične nagrade.

Podatke, da je vsak prebivalec Slovenije v letu 2019 zavrgel povprečno 67 kg hrane, v letu 2020 pa že 68 kg, lahko skupaj spremenimo na bolje in na ta način prihranimo denar ter prispevamo k zmanjševanju toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Raziskava traja do 20. junija. V primeru vprašanj jim lahko pišete na odpadnahrana.mop@gov.si