POTRJENA 5. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 5.5.2022 prejelo Odločbo o potrditvi 5. spremembe Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje (št. odločbe 331-24/2015/318, z dne 21.4.2022).

Z navedeno spremembo je Partnerstvo LAS Zasavje upravičeno do dodatnih sredstev iz naslova podaljšanja programskega obdobja za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v višini do največ 68.143 €, ki se bo razporedila na dva podukrepa: “Podpora za tekoče stroške in stroške animacije” in “Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.”

Prav tako se 5. sprememba SLR nanaša na dopolnitev besedila, ki se nanaša na možnost izvedbe operacije mimo javnega razpisa (na podlagi 2. odstavka 29. člena Uredbe CLLD).

Odločba glede potrditve 5. spremembe SLR je dostopna TUKAJ: