LEADER ZA MLADE

Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano 10. maja 2022 ob 10. uri organizira dogodek v sklopu evropskega leta mladih:

LEADER ZA MLADE  – PREDSTAVITEV PROJEKTOV ZA MLADE IZ PRISTOPA LEADER IN POVABILO MLADINSKIM ORGANIZACIJAM K VKLJUČITVI V PRIPRAVO NOVIH STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA.

Dogodek bo potekal v spletni obliki. Namenjen je mladim na podeželju – društvom mladih, mladinskim organizacijam – ki željo prispevati k razvoju lokalnega območja, se povezovati z drugimi deležniki ter za svoje ideje iščejo vire financiranja.

Za udeležence so pripravili:
– predstavitev pristopa LEADER.
– Predstavitev dobrih praks vključevanja mladih v lokalne akcijske skupe in izvedenih projektov za mlade.
– Predstavitev možnost vključevanja mladih v lokalne akcijske skupine ter v pripravo strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do 2027 – možnosti vključevanja mladih v projekte LEADER.
– Odgovore na vprašanja v zvezi s pristopom LEADER.

Podrobnejše informacije in povezava sledijo – objavljali jih bodo tudi na strani dogodka.

VLJUDNO VABLJENI K UDELEŽBI IN SODELOVANJU!