PODALJŠANJE ROKA ODPRTJA 5. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Skladno s sklepom št. 3 z 11. seje UO Partnerstva LAS Zasavje, z dne 9.12.2021 in sklepom št. 4 z 8. seje skupščine Partnerstva LAS Zasavje, se podaljšuje rok odprtja 5. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, objavljenega dne 01.10.2021, do 15.03.2022.

Ostala določila 5. Javnega poziva ostajajo enaka, s čimer so zadnja vprašanja glede Javnega poziva možna do srede, 9.3.2022.