6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3

V petek, 26. 11. 2021, je bil v razglasnem delu Uradnega lista št. 184/2021 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021184.pdf) objavljen 6. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Javni razpis z vso pripadajočo dokumentacijo je objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-in-izvajanje-dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/.