POZITIVNA ODLOČBA ZA OPERACIJO SODELOVANJA SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 21.10.2021 prejelo pozitivno Odločbo za operacijo sodelovanja Skupaj za varni jutri v višini sofinanciranja do 99.633,04 €. V sklopu Partnerstva LAS Zasavje kot partnerji sodelujejo Zdravstveni dom Hrastnik, občina Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Zdravstveni dom Hrastnik bo v sklopu operacije nakupil nahrbtnike, sanitetni material in otroške lutke za izobraževanje, komplet zajemalnih nosil in lutko ter defibrilator za oživljanje. Velik del aktivnosti v operaciji bo namenjen preventivnim programom, ki bodo dostopni širši javnosti – od razširjenih izobraževanj uporabe AED, usposabljanj v primeru paliative, usposabljanj za prve posredovalce, izobraževanj postopkov oživljanja v Osnovnih šolah do delavnic na temo Samooskrba in priprava preprostih zdravih obrokov ter Pomen gibanja za zdravje.

Občina Zagorje ob Savi bo v sklopu operacije nakupila lutke za usposabljanje ter komplete nosil, izvajala pa bo tudi razširjena izobraževanja uporabe AED aparatov.

Občina Trbovlje pa bo v operaciji sodelovala z nakupom 8 defibrilatorjev, 4 agregatov, sanitetnega materiala, kompleta lutk, radijskih postaj in opreme ter pozivnikov, prav tako bo v sklopu operacije tudi organizirala izvedbo izobraževanj in usposabljanj, ki jih bodo izvajali predstavniki Zdravstvenega doma Trbovlje, Prostovoljnega gasilskega društva – Trbovlje mesto, Rdečega križa Trbovlje in Gasilske zveze Trbovlje.

Prav tako se bodo v sklopu navedene operacije izvajale tudi skupne aktivnosti vseh 5 sodelujočih LAS, in sicer vzpostavitev in sodelovanje strokovne skupine, s strani Partnerstva LAS Zasavje bo vse tri partnerje zastopal direktor Zdravstvenega doma Hrastnik g. Gregor Pajič. Strokovna skupina bo bdela nad pripravo predstavitvenega filma na temo oživljanja in uporabe AED aparatov ter brošure in roll-upa. Prav tako se bodo v sklopu operacije organizirali skupni dogodki, kjer se bodo predstavile izvedene aktivnosti v sklopu operacije in izvedle razne delavnice povezave z zdravjem in zdravim načinom življenja.