IZDAJA POZITIVNEGA MNENJA K 5. JAVNEMU POZIVU PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 6.9.2021 prejelo pozitivno mnenje (številka: 331-24/2015/304, z dne 1.9.2021) k 5. Javnemu pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020.

Po potrditvi razpisne dokumentacije s strani UO in skupščine Partnerstva LAS Zasavje, bo le-ta tudi objavljen. Predvideva se objava 1.10.2021.

Izdaja pozitivnega mnenja je priložena SPODAJ: