POTRJENA 4. SPREMEMBA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 31.8.2021 prejelo Odločbo o potrditvi 4. spremembe SLR (številka: 331-24/2015&293, z dne 23.8.2021). Z navedeno spremembo je postalo Partnerstvo LAS Zasavje upravičeno do največ 159.772,52 € dodatnih sredstev iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki jih bomo lahko razpisali v 5. Javnem pozivu, katerega objava se planira v mesecu septembru 2021.

Navedeno Odločbo št. 331-24/2015/293 lahko najdete SPODAJ:

Čistopis 4. spremembe SLR (Verzija 8, januar 2021) najdete spodaj: