NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI VLOGAH IN ZAHTEVKIH TER NASVETI ZA IZBOLJŠANJE

Koordinacijski odbor CLLD je izdal dokument, v katerem opredeljujejo najpogostejše napake pri vlogah in zahtevkih ter podajajo nasvete za izboljšanje.

Navedeni dokument je priložen: