3. SPREMEMBA SLR

Partnerstvo LAS Zasavje je dne 31.12.2020 prejelo Odločbo o potrditvi 3. spremembe Strategije lokalnega razvoja.

Odločba je dostopna tukaj:

Z navedeno spremembo se spremeni finančna konstrukcija Partnerstva LAS Zasavje, in sicer se vnesejo dodatna sredstva na račun pre/doseganja kazalnikov iz EKSRP sklada na presečni datum 31.12.2018 v višini 283. 738,15 €.

Nova Verzija Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje je dostopna TUKAJ: