OBVESTILO O DODELITVI OSTANKA SREDSTEV SKLADA ESRR

Partnerstvo LAS Zasavje je 27.11.2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejelo Obvestilo o dodelitvi ostanka sredstev ESRR v višini 159.772,52 €.

Navedena sredstva se bodo najprej v sklopu 4. spremembe Strategije lokalnega razvoja, vnesla v finančni načrt le-te, potem pa se bodo razpisala pri naslednjem Javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje.

Navedena sredstva