PARTNERSTVO LAS ZASAVJE V TEDNU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

V petek, 11.9.2020 je v prostorih OOZ Hrastnik potekal dogodek v sklopu prireditev Tedna vseživljenjskega učenja, ki potekajo pod okriljem Zasavske ljudske univerze. Dogodka “S Partnerstvom LAS Zasavje pišemo dobre zasavske zgodbe” se je udeležilo kar nekaj ljudi, ki so se lahko ob tej priliki seznanili tudi z nekaterimi operacijami, ki so bile potrjene in izvedene v sklopu Javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje.

Obiskovalci so lahko preizkusili masažo izpod rok varovancev Varstveno-delovnega centra Zagorje ob Savi, vstopili v rudarski svet preko virtualne resničnosti (uporaba 4D očal), se seznanili s turističnimi programi, ki jih pripravlja in izvaja TIC Hrastnik ter z nekaterimi rokodelskimi dejavnostmi rokodelk, ki so sodelovale v operaciji Zgodbe rok in krajev.

Vsekakor pa so tovrstni dogodki tudi priložnost za prijeten klepet, izmenjavo mnenj ter predvsem za snovanje dobrih zasavskih zgodb, ki se bodo morda tudi izvedle.