REZULTATI IZBORA 4. JAVNEGA POZIVA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Obveščamo vas, da smo zaključili izbor operacij, ki so prispele na 4. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020, sofinanciranih iz skladov EKSRP in ESRR.

Na 5. Javni poziv je pravočasno prispelo 11 vlog. Ocenjevalna komisija ter UO Partnerstva LAS Zasavje, so, skladno s postopkom potrjevanja, opredeljenim v SLR Partnerstva LAS Zasavje potrdili 8 vlog. Skupščina Partnerstva LAS Zasavje se s predlogom izbranih operacij le seznani.

Seznam potrjenih operacij, sofinanciranih iz EKSRP sklada:

OPERACIJA: Prenova tržnice v Hrastniku – 2.faza. PRIJAVITELJ: Občina Hrastnik. PARTNERJI: KSP Hrastnik d.d., Čebelarsko društvo Hrastnik. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 49.999,75 €

OPERACIJA: Prenova Planinskega doma na Kalu. PRIJAVITELJ: Planinsko društvo Hrastnik.PARTNERJI: Občina Hrastnik, STORILČEK, gostinske storitve, Rok Pader s.p. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 49.994,42 €

OPERACIJA: Kongresna dvorana – Galerija – Ekočebelica. PRIJAVITELJ: Trgotrade d.o.o. PARTNERJI: Mladinski center Hrastnik, Društvo za preprečevanje osteoporoze Hrastnik, Belinda Ladiha, Jožefa Kukovič. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 23.613,63 €

OPERACIJA: Lov na črni zaklad. PRIJAVITELJ: Mladinski center Zagorje ob Savi. PARTNERJI: Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o. Turistično društvo Ruardi. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 45.495,21 €

Seznam potrjenih operacij, sofinanciranih iz ESRR sklada:

OPERACIJA: ELIN-Salon varčnega in zdravega bivanja. PRIJAVITELJ: ELIN E d.o.o. PARTNERJI: Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 19.991,77 €.

OPERACIJA: Medgeneracijsko povezovanje vaščanov Dola pri Hrastniku. PRIJAVITELJ: Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku. PARTNERJI: Občina Hrastnik, KZ Laško z.o.o. (PE Dol pri Hrastniku). VREDNOST SOFINANCIRANJA: 33.230,49 €.

OPERACIJA: Gradimo vključujoče in povezano Zasavje. PRIJAVITELJ: Varstveno-delovni center Zagorje ob Savi. PARTNERJI: Društvo “SINERGIJA”. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 22.916,26 €.

OPERACIJA: Vsaka oljna kapljica šteje! PRIJAVITELJ: Javno podjetje komunala Zagorje d.o.o. PARTNERJI: Javno podjetje komunala Trbovlje d.o.o., KSP Hrastnik d.d., Osnovna šola Ivana Skvarče, Mladinski center Zagorje ob Savi, Društvo upokojencev Zagorje ob Savi. VREDNOST SOFINANCIRANJA: 36.491,28 €