GRADIMO VKLJUČUJOČE IN POVEZANO ZASAVJE

V sredo, 24.6.2020, je v prostorih Varstveno-delovnega centra potekala uvodna predstavitev operacije Gradimo vključujoče in povezano Zasavje.

Gradimo vključujoče in povezano Zasavje je nov EU projekt zasavskega VDC s partnerjem Sinergija in več kot 10 različnimi zasavskimi vladnimi, nevladnimi organizacijami in podjetji.

Skupna vrednost projekta je 33.000 EUR, od tega 23.000 EUR financira Evropski sklad za regionalni razvoj 10.000 EUR predstavlja lastni vložek projektnih partnerjev.

Temelj je projekta je da “podiramo” ovire v glavah ljudi za sprejemanje drugačnosti in medsebojno povezovanje, saj je to še bolj pomembno za kakovostno življenje invalidov, kot le odstranjevanje arhitektonskih ovir. 

Glavni cilji projekta so:

  1. opolnomočenje uporabnikov zasavskega VDC in ostalih ranljivih skupin v Zasavju,za vključevanje v družbo
  2. vzpodbuditi boljše medobčinsko in medsektorsko zasavsko povezovanje  
  3. narediti zasavsko družbo bolj vključujočo z učenjem vključujočega in kreativnega razmišljanja s trenerko razmišljanja Nastjo Mulej v 3 fokusnih skupinah direktorjev, ravnateljev, učiteljev, vzgojiteljev in otrok, ki bodo širili potem miselnost naprej…
  4. narediti vsaj 10 VIP dogodkov v času projekta, ki bodo ostali trajni
  5. razviti naprej koncept “Prešito” z novimi izdelki iz ponovne uporabe odpadnih materialov po načelo: “Če ti življenje nameni smeti, jih “Prešito” znova Oživi”.