5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3

V petek 13. 12. 2019 je bil objavljen 5. javni razpis za podukrep 19.3 “Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine” (Uradni list SR št. 76/19).  Za operacije sodelovanja je na voljo 3.100.000 EUR sredstev EKSRP. Vnos vloge v informacijski sistem ARSKTRP ter oddaja vloge bo mogoča od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020 do 23:59 ure.

Javni razpis s pripadajočo dokumentacijo je objavljen na spletni strani MKGP:
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-javni-razpis-za-podukrep-19-3-priprava-in-izvajanje-dejavnosti-sodelovanja-lokalne-akcijske-skupine/