REGIJSKA RAZVOJNA KONFERENCA 2019

Strokovni sodelavki Partnerstva LAS Zasavje, Branka Dolinšek in Maša Kovač, sta kot moderatorki Omizja 5 sodelovali na Regijski razvojni konferenci 2019, ki jo je organizirala Regionalna razvojna agencija Zasavje. V sklopu Omizja 5 so se snovale temeljne smernice glede trajnostnega in celostnega razvoja mest in podeželja ter spodbujanja trajnostnega in celostnega razvoja mestnih in podeželskih območij in lokalnih pobud za naslednje programsko obdobje 2021-2027.

Navedene smernice se bodo upoštevale pri pripravi in oblikovanju Regionalnega razvojnega programa Zasavske regije v obdobju 2021-2027.