4. JAVNI POZIV PARTNERSTVA LAS ZASAVJE – DOPOLNITEV VELJAVNIH PRAVNIH PODLAG

V sklopu objavljenega 4. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje, z dne 15.7.2019, so navedene tudi različne pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi vlog na posamezni sklad.

Pri Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije je potrebno upoštevati osnovni dokument, z vsemi njegovimi dopolnitvami in spremembami (Uradni list RS, št. 7/16 in 31/19).

Prav tako je potrebno upoštevati vse objavljene spremembe in dopolnitve Pravilnika o katalogi stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16, 38/16, 73/17 in 31/19).