3. SEJA SKUPŠČINE PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

V sredo, 11.9.2019 je v prostorih OOZ Hrastnik potekala 3. seja skupščine Partnerstva LAS Zasavje. Ena izmed glavnih točk obravnave je bila tudi obravnava in potrditev 2. spremembe Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje, ki se nanaša na spremembo finančne konstrukcije Partnerstva LAS Zasavje glede na dodatno pridobljena sredstva za uspešnost v višini 283.738,15 €, ki jih bo Partnerstvo LAS Zasavje (v okviru potrditve spremembe SLR) razpisalo v okviru trenutnega ali bodočega Javnega poziva.

Na seji skupščine se je tudi obravnaval spremenjen predlog izvedbe strokovne ekskurzije Partnerstva LAS Zasavje, ki bo potekala v soboto, 19.10.2019 v Idriji. V sklopu strokovne ekskurzije bo dopoldanski čas namenjen ogledu projektov in dobrih praks območja LAS s CILjem, v popoldanskem času pa si bodo pogodbeni partnerji Partnerstva LAS Zasavje lahko ogledali še nekatere kulturne in naravne znamenitosti njihovega okolja.