ODLOČBA O IZPLAČILU ZAHTEVKA ZA 1. FAZO OPERACIJE TIC HRASTNIK

Dne 2.9.2019 smo prejeli Odločbo št. 33152-64/2017/37 o izplačilu zahtevka za izvedbo 1. faze operacije TIC Hrastnik, ki je bil oddan na Agencijo RS za kmetijskega trge in razvoj podeželja 6.11.2018. Višina zahtevka znaša 20.974,37 €.