EVALVACIJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE

Evalvacija je pomembno orodje, ki prispeva k izboljšanju kakovosti oblikovanja in izvajanja Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) ter prispeva k oceni njene ustreznosti in uspešnosti. Prav tako na osnovi vmesne evalvacije pridobimo podatke glede dela vodilnega partnerja Partnerstva LAS Zasavje ter informacije glede že izpeljanih javnih pozivov in težav, s katerim so se soočali prijavitelji in upravičenci pri prijavi ter kasneje pri izvedbi operacij.

Na priporočilo Društva za razvoj slovenskega podeželja so pogodbeni partnerji na osnovi dveh spletnih anket ocenili samo Partnerstvo LAS Zasavje ter Strategijo lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje.

  1. Vrednotenje Partnerstva LAS Zasavje (spletno anketo je izpolnilo 11 pogodbenih partnerjev). V priponki so prikazani rezultati po posameznih vprašanjih :

2. Vrednotenja Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje (spletno anketo so izpolnili 4 pogodbeni partnerji). V priponki so prikazani rezultati po posameznih vprašanjih: