DELAVNICE V SKLOPU OPERACIJE 4.DRITL-VMR (vsebine)

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje je v sklopu operacije 4. DRITL-VMR (vsebine), ki jo je izvedel v sklopu 2. Javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje, skupaj z vsemi enotami Vrtca Trbovlje v torek, 4.6.2019, organiziral predstavitev izvedenih delavnic, ki se predstavljajo pod naslovom: Vrtimo časovni stroj. V sklopu izvedenih delavnic so se otroci iz Vrtca Trbovlje z novomedijsko tehnologijo odpravili raziskovat življenje svojih sovrstnikov v preteklosti, z izvedeno projekcijo pa so predstavili rezultate svojega marljivega dela in svoje končne izdelke.